REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI, SPRZĘTÓW I URZĄDZEŃ
SNOOKEROWEGO KLUBU SPORTOWEGO

 1. Klub udostępnia przestrzeń, stoły do snookera z wyposażeniem oraz inne sprzęty i urządzenia w celu podnoszenia umiejętności gry w snookera.
 2. Użytkowników obowiązuje „zasada czystego stołu – wchodzę na czysty stół, zostawiam czysty”, co obejmuje po grze:
  • szczotkowanie sukna (również na bandach),
  • czyszczenie bil,
  • przetarcie drewnianych części band.
 3. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem gry, że stół nie jest pozostawiony w należytym porządku, należy o tym poinformować kierownictwo Klubu. Nie zwalnia to jednak z obowiązku pozostawienia czystego stołu po własnej grze.

   

  REZERWACJE

 4. W celu skorzystania ze stołów do gry, wymagane jest wcześniejsze zrobienie rezerwacji.
 5. Każdy Użytkownik wynajmuje stoły zgodnie z posiadaną przez siebie taryfą.
 6. W przypadku rezerwacji jednego stołu dla dwóch osób (np. na sparingi) każdy Użytkownik rezerwuje połowę czasu. Właściwa stawka zostanie naliczona automatycznie przez system rezerwacji. Typowe przykłady takich rezerwacji:
  • jedna osoba z cennikiem ze zniżką, druga z cennikiem standardowym,
  • jedna osoba z karnetem, druga z cennikiem standardowym,
  • jedna osoba z karnetem, druga z cennikiem ze zniżką.
 7. W przypadku rezerwacji jednego stołu dla grup od trzech osób wzwyż, każdy Użytkownik rezerwuje czas proporcjonalnie, a jeśli nie jest to możliwe, rezerwuje się czas w taki sposób, aby nie ucierpiał interes Klubu, tj. według stawki posiadanej przez Użytkownika z najdroższym cennikiem.
 8. W przypadku przedłużenia rezerwacji, należy zrobić dopłatę w sposób wskazany przez Klub.
 9. W razie stwierdzenia nadużyć w zakresie rezerwacji Klub będzie doliczał należne kwoty do bieżącego salda rozliczeń oraz dodatkowo może doliczyć karę umowną w kwocie minimum 50 zł. Dla rażących i/lub powtarzających się nadużyć Klub będzie podejmował działania, mające na celu ochronę interesu Klubu oraz pozostałych Użytkowników.
 10. W przypadku odwołania lub skrócenia rezerwacji, zwrot środków następuje na konto Użytkownika w systemie rezerwacji. Środki te można wykorzystać do opłacenia przyszłych rezerwacji.
 11. Dokonując rezerwacji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem płatności online” na stronie Klubu.
 12. Organizacją pobierającą opłaty online za wynajem stołów przez Przelewy24 jest B22 Sp. z o.o., ul. Sokratesa 6/17, 01‑909 Warszawa, NIP: 1182226643, REGON: 389475180; tel. 602 777 633, email: info@snooker.center.

   

  POSIŁKI, NAPOJE, UŻYWKI

 13. W przeznaczonej do tego przestrzeni („barek”) Klub udostępnia wodę oraz – w miarę możliwości – herbatę i kawę. Użytkownika obowiązuje jednak zakaz uzupełniania „barku” własnymi produktami bez uzyskania zgody Klubu.
 14. W przestrzeniach przy stołach do gry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków, w tym suchych przekąsek, a wodę i inne napoje należy spożywać w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualne zalanie nimi stołów.
 15. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków ciepłych i roznoszących woń (pizza, zapiekanki, hot-dogi, zupy, obiady itd.). Dopuszcza się spożywanie przekąsek suchych (herbatniki, batoniki, kanapki itp.) w przeznaczonych do tego strefach.
 16. Obowiązuję zakaz spożywania alkoholi wysokoprocentowych, palenia i zażywania innych środków odurzających.
 17. W dni wolne oraz w dni powszednie po godzinie 19, w odniesieniu do Użytkowników pełnoletnich, dopuszcza się spożywanie napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.

   

  INNE POSTANOWIENIA

 18. Obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów, hulajnóg itp. bez zgody Klubu, a także psów, kotów i innych zwierząt.
 19. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania porządku i dbałości o czystość w Klubie oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętą etykietą snookerową, a także do uszanowania prywatności i spokoju innych osób przebywających w Klubie.
 20. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia i inne dobra znajdujące się w Klubie lub umyślnie zanieczyszczające Klub, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone szkody.
 21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Klubie znajduje się monitoring.
 22. Wszelkie odstępstwa od zapisów Regulaminu dopuszczalne są jedynie po uprzednim uzgodnieniu z Klubem.
 23. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Klubu, w tym rezerwacji stołów, należy wnosić drogą elektroniczną na adres info@snooker.center. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.
 24. Uznaje się, że osoby przebywające w Klubie zapoznały się z Regulaminem i zobowiązały się do jego przestrzegania.